The wall

1 Firmaveggen - the wall of fame

Firmalogo på firmaveggen + diverse vegger

2. Niceprice veggen

+ Nicepricevegger for CBNord/CBSør/CSSOL

3. Privat veggen

Vegg der private kan legge ut sin bolig til salgs

4. The wall of shame

10 boliger som IKKE anbefales

Dont - dont buy this

Nei  ikke kjøp disse .

5. Nyhetsveggen

Nyheter fra eiendom/boligmarkedet

6. Sponsored/sponset wall/vegg

"Denne siden/denne veggen er sponset av ... Costa Blanca Booking etc etc

7. The wall of luxury


- Kontakt veggen

- Info veggen

- Pris veggen


 .